เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แผนการตรวจสอบประจำปี หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]73
2 ประกาศเทศบาลตำบลวาปีปทุม เรื่องใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]63
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 18 ต.ค. 2565 ]65
4 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2565 ]75
5 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2565 ]80
6 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 ก.ย. 2565 ]79
7 ขอแจ้งเวียนและเผยแพร่ปรับปรุงแผนตรวจสอบ [ 20 ก.ย. 2564 ]251
8 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2564 ]212
9 เผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน [ 20 ก.ย. 2564 ]210
10 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]221